Meer details

Op de markt zijn verschillende kramen, die waren aan de man proberen te brengen. Te denken valt aan kleding, snuisterijen, zalfjes en bijvoorbeeld Mede. Heb je een gebrek aan de juiste munten, dan kun je meestal wel bij de geldwisselaar terecht, die je kan voorzien van de juiste penningen. Op de markt kun je de schout tegenkomen met z’n gemalin of met z’n rakkers. Ook wordt er muziek gemaakt en als de spelers zich hebben warmgedraaid, wordt er meestal wel een middeleeuws dansje ingezet, waarbij de bezoekers of degenen die dat willen, enkele pasjes mee kunnen dansen.
Ook in de middeleeuwen was niet alles koek en ei: het gebeurt vaak, dat een dief zich niet aan de middeleeuwse regels houdt en terecht moet staan ten overstaan van de schout, die de schuldige een gepaste straf oplegt.
Kortom, er is altijd wat te doen op de markt van LHH. Het open karakter is één van de speciale kenmerken van de middeleeuwse markt van LHH: de bezoeker begeeft zich tussen de marktlieden en laat zich meevoeren met de middeleeuwse gewoonten. Veel plezier in Harderwijk, of waar je ons ook tegenkomt!